क्षत्रीय मराठा समाज, चांद्रसेनिया कायस्थ प्रभु समाज व सारस्वत समाज

मराठी भाषिकांच्या वरील सगळया संस्था सांस्कृतिची जोपासना, मराठी भाषेची उन्नती व मराठी माणसाच्या विकासासाठी सातत्याने कार्यरत आहे.